top of page
Voorwaarden Thessa Thijs Yoga
  • Een strippenkaart voor de Zoomlessen geldt voor een vast tijdstip en is 12 lesweken geldig. Incidenteel inhalen op een ander tijdstip is mogelijk als er ruimte is. Inhalen van gemiste lessen kan binnen de 12 weken dat de kaart geldig is. In de schoolvakanties zijn er geen lessen, tenzij anders aangegeven. Bij verhindering graag 24 uur vooraf afmelden. Opzeggen uiterlijk twee weken voor het aflopen van een strippenkaart.
     

  • Aanmelden voor een proefles kan via e-mail of telefonisch. Trek makkelijk zittende (sport)kleding aan.
     

  • Vermeld vooraf altijd blessures, medicatie, aandoeningen en ziekten voor de eigen veiligheid. Deelname aan de lessen geschied op eigen risico. Thessa Thijs Yoga is niet aansprakelijk voor eventuele schade. Raadpleeg in geval van twijfel over je fysieke conditie altijd een huisarts of fysiotherapeut.

bottom of page